Reklamacja i zwrot

 

wyciąg z Regulaminu Nanoslogic.pl 

 Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową
przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a) określenie reklamowanego produktu,
b) określenie stwierdzonych wad,
c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.C Regulaminu.
Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej
umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany
produkt.
4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1.Klient będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2000 r. \\\"O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny\\\" ma prawo - zgodnie z art. 7 w/w ustawy – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. 
2.  Wzór stosownego formularza stanowi załącznik  do Regulaminu  W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na adres Sklepu na własny koszt zakupionych towarów  wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu, nie później niż do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 
3. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania , w przypadku stwierdzenia wyraźnych śladów użytkowania zwracanego  towaru sprzedawca może obciążyć kupującego kosztami naprawy lub czyszczenia danej rzeczy. 
4.Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. 
5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt odbiorcy lub „za pobraniem”. 
6. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty  na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w  inny sposób podany przez Konsumenta nie później niż do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

Regulamin sklepu internetowego dostępny tutaj:  Regulamin Nanoslogic   

 Formularz zwrotu towaru dostępny tutaj : Formularz zwrotu towaru

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe